Bulembu, Swaziland

Inlagt av senapsfroet.org | 25 juni, 2013 | Barncenter | Kommentering avstängd tags: , ,

Projekt: Bulembu Ministries
Stad: Bulembu
Land: Swaziland

När gruvindustrin, som funnits på plats i Bulembu sedan 1938, lades ner och koncernen övergav platsen under 2001, avfolkades staden i snabb takt. De 10 000 invånarna flydde orten för att söka arbete, försörjning och överlevnad på annat håll.

Samtidigt pågick en okontrollerad spridning av HIV-infektionen. Landet härjades och lamslogs av den snabbt ökande virusspridningen. Under några få år ökade antalet smittade invånare till närmare 40 % av befolkningen och landet stod inför en enorm katastrof, som också resulterade i många tusen föräldralösa barn. Under de följande åren steg siffran ytterligare 5-10 % och Swaziland är det land i världen med högst procent smittad befolkning. Uppskattningsvis är nu mer än 20 % av landets invånare, barn utan föräldrar.

Under 2005-2006 köptes den då helt övergivna ”spökstaden” Bulembu av en grupp människor, som ville ta gemensamt socialt ansvar (CSR – Corporate Social Responsibility). Deras vision var mycket tydlig:

Att återupprätta Bulembu till ett livfullt, bärkraftigt samhälle som år 2020 ska vara självförsörjande.

Målet är att Bulembu år 2020 ska vara självförsörjande och ha en utvecklad infrastruktur där väl etablerade insatser ger utrymme åt cirka 2000 föräldralösa barn och ungdomar, som alla ges tillgång till god utbildning, hälsovård, familjestruktur, försörjningsmöjligheter och ett hopp för framtiden.

Den totala förvandlingen av Bulembu är ett stort och ambitiöst projekt i ett litet och marginaliserat land. Men där finns god tillförsikt gällande byinsatserna och kanske det kan få vara nyckeln som ”öppnar dörren” och åter ger ett framtidshopp för alla de drabbade och de föräldralösa i Swaziland.

Arbetet har nu pågått i sju år och utvecklas stadigt. I Bulembu finns cirka 1200 fastigheter, med sjukhus, skolbyggnader, affärslokaler etc. Numera finns också ett mejeri, skogsbruk, vattenrening, bageri, honungstillverkning samt en del mindre butiker i privat regi som skapar många arbetstillfällen och bidrar till inkomster som täcker omkostnaderna för skola, hälsovård, mat, hem och det barnen behöver.

Nu bor mer än 300 föräldralösa barn i små familjeenheter tillsammans med vuxna, utspridda i Bulembu. Siffran stiger för varje månad. De går i skola, förskola och lekis. De får hälsovård och bra mat. Trygghet och bra förutsättningar för framtiden skapas med de resurser som finns att tillgå. Med hjälp från olika stödorganisationer, såsom föreningen Senapsfröet, kan arbetet fortgå och fler tas emot.