Projekt: Casa Hogar

Stad: San Sebastián
Land: Venezuela

Casa Hogar har under flera decennier varit en fristad för barn och ungdomar, med trasiga eller obefintliga hemförhållanden. Också barn med psykiska handikapp, i form av Down Syndrom, Autism o. dyl. har hittat sin väg till detta hem. Här finns gott om utrymme för lekar, bollspel eller bad i den lilla bassängen. Alla barn som under åren bott på barncentret har deltagit i någon form av utbildning; såsom grundskola, gymnasium eller särskola. Man skulle önska att alla barn i Venezuela fick den möjligheten.


Personalen på barncentret arbetar för att ge dessa barn en grundtillit och en tro på sig själva. De får mat, kläder, medicin, gemenskap, gå i skola och de får höra talas om Jesus.


De får också lära sig att ta ansvar och deltar i olika uppgifter såsom matlagning, bakning, tvätt, disk samt enklare underhållsarbete på husen.

Numera drivs Casa Hogar som ett gruppboende för ungdomar med särskilda behov. Kopplat till denna verksamhet finns ett lokalt dagcenter, där aktiviteter som textiltryck, keramik, idrott bedrivs.


Under åren har många skolteam och volontärer från olika länder besökt barncentret, för att hjälpa till praktiskt. Vid dessa tillfällen blir det oftast extra aktiviteter för barnen med utflykter, tävlingar, sport och lite festlig stämning.


Även svenska ungdomar har arbetat kortare eller längre volontärperioder på barncentret. Tack vare dem har barnen lärt sig en del om Sverige och Norden. Barnen som vuxit upp på Casa Hogar, erbjuds möjlighet att delta i ungdomsutbyten med besök i bl. a. Sverige. Dessa utbyten finansieras av föreningen Senapsfröet med stöd av stipendier samt privata insatser.


Tack för ditt besök.

Välkommen att skicka meddelande till oss om du vill veta mer.

Kontakt