Välkommen till Föreningen Senapsfröet!

Intresserad av vår verksamhet?
Skicka oss ett meddelande.

Kontakt

En utsträckt hand gör all skillnad i världen!
some_text

Historik

Föreningen Senapsfröet grundades 1995 av Sarah & Samuel Yeboah samt Mats & Inger Olsson. Sarah Yeboah var en av initiativtagarna till Casa Hogar. Hon var också föreståndare för barncentret under åren 1990-94.

Föreningen är en ideell biståndsorganisation vars verksamhet primärt riktar sig mot gatubarn och barn som av olika skäl hanterats illa. Målen är satta utifrån kristen värdegrund, utan att vara kopplad till någon enskild församling eller samfundstillhörighet. Det är vår övertygelse att varje liv är och måste få vara okränkbart, oavsett etnisk bakgrund, tro, ålder, kön eller social status.


Vision

Vi vill se utsatta barn och ungdomar upprättas och rustas för livets utmaningar samt få en personlig relation till Jesus.


Verksamhet

Arbetet som bedrivs är långsiktigt, med fokus på utbildning och möjlighet till självförsörjning. Varje individ erbjuds grundläggande skolgång samt bereds möjlighet till en yrkesutbildning. Barn med någon form av fysiskt eller psykiskt funktionshinder ges tillgång till undervisning vid specialskola.

Att tillhöra en familj är en grundläggande faktor för barns utveckling. Vid de barncenter som erhåller bistånd via Senapsfröet, strävar man efter att bibehålla den familjära atmosfären, så långt det är möjligt. Att bo permanent på ett barncenter är inte lösningen för alla, varför föreningen också arbetar med familjestöd och internatboende. Föreningen stödjer även verksamhet i form av sommarläger, fritidshem, förskola i anknytning till varje barncenter samt hjälp till ungdomar som försöker stå på egna ben och stöd för unga ensamstående mödrar.

I föreningens arbete värnar vi svenska ungdomars intresse för utsatta barns situation och uppmuntrar individuellt engagemang. Senapsfröet förmedlar därför volontär- och praktikinsatser internationellt vid de olika center som är knutna till biståndsarbetet.

Senapsfröets engagemang för genus- och rasismförebyggande åtgärder genomsyras av utbytesprojekt och återkommande volontärträffar. Vi informerar samt besöker barn- och ungdomsgrupper som visar intresse och engagemang för det arbete som bedrivs.

Din hjälp gör skillnad, bli fadder!

Föreningen Senapsfröets förmåga att hjälpa dessa utsatta barn, är helt beroende av din och enskilda individers medmänsklighet, utsträckta hand och engagemang. Om du ger en liten bit av dig själv i omtanke för en liten övergiven människa, kan jag lova dig att du inte kommer att ångra dig.
Med små medel investerar du i framtiden, barnens framtid.

Bli Fadder

Barnen

Att få tillhöra en fungerade familj är varje barns rätt.

Är DU beredd att förändra världen?

Med dig som partner förbättras tillvaron och världen för många barn.
Kanske genom en volontärinsats, ett fadderstöd, eller via företag som tar gemensamt socialt ansvar.
Varje enskild handling är början till en förändring i barnens värld.

Bli Fadder

Galleri

Följ föreningens arbete och aktiviteter!

  • I have been in Bulembu Swaziland as a volontär with Föreningen Senapsfröet and I was truly touched by the projects this organization has picked to help and support. I can't wait to the next time to visit those adorable children and give a little bit of my time and support.

    Paulo Deucher - Volontär

    ,

Kontakt

Har du några frågor?
Kontakta oss!